Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Vizyonunun Yeni Odak Konuları (2)

25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 ana-başlığı kabul etmiştir. İşbu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, tüm dünyanın 2015 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin üzerine inşa edilmiştir. 2000 yılında […]

Devamını Oku


Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Vizyonunun Yeni Odak Konuları (1)

Haziran ayıyla birlikte hem ülkemizde hem de dünyada çeşitli istatistiksel verilerin tamamlanmasıyla oluşmuş kapsamlı raporların açıklanması ve geniş katılımlı paydaş çalıştaylarının gerçekleştirilmesi sonucu geleceğimizi belirleyecek olan “Sürdürülebilirlik ve CSR Vizyonu” daha görünür hâle geliyor. Önümüzdeki dönemde SUCSR olarak danışmanlık hizmeti sağladığımız ve “Sürdürülebilir Kalkınma” doğrultusunda katkıda bulunduğumuz odak konulara ilişkin olarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri […]

Devamını Oku


İş Dünyası Eylem Kılavuzu

GRI, UNGC ve WBCSD tarafından Eylül 2015 itibar ile açıklanacağı – Kasım 2014’de – anons edilen Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri iş dünyası, ilgili paydaşlar ve kamuoyunun bilgisine sunuldu. SDG Compass başlığı ile sunulan yeni yaklaşım, ekonomik değer üreten oluşumların;  yeni sürdürülebilirlik hedeflerini anlamasını, (sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemesini, sürdürülebilirlik ekseninde iş hedeflerini tanımlamasını,  yeni sürdürülebilirlik hedefleri ile kendi iş […]

Devamını Oku


Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu (Guide to Corporate Sustainability)” UN Global Compact, geçtiğimiz günlerde kurumların sürdürülebilirliği ele alışlarını kolaylaştırmak için “Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu (Guide to Corporate Sustainability)” yayınlamıştır. Rapor, UN Global Compact’ın şirketleri yönlendirdiği kurumsal sürdürülebilirliğin tanımlayıcı 5 özelliğini açıklamaktadır. Her özelliğin öneminin açıklandığı rapor, işletmelerin nasıl gelişim gösterebilecekleri ve UN Global Compact’ın destekleme konusunda neler yaptığını […]

Devamını Oku


GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2025

GRI’ın (Global Reporting Initiative) önümüzdeki 10 yıl için Sürdürülebilirlik ve Raporlama trendlerini incelediği analizi “Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2015” Mayıs 2015’de yayınlandı. Bir sonraki analizin Eylül 2015’te ve nihai halinin de Haziran 2016’da yayınlanması bekleniyor. Mayıs 2015 analizine göre; özellikle sürdürülebilirlik konusunda ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra performans ölçümleme, şeffaflık, etik değerler konuları önemli […]

Devamını Oku


14. Altın Pusula Jüri Özel Ödülü – Doğuş Otomotiv Trafik Hayattır! Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitim Projesi’nin oldu.

Trafik Hayattır tarafından 2012 yılı itibariyle hayata geçirilen “Trafik Hayattır Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitim Projesi” ile trafik  güvenliği konusunda yüksek riskli grupta yer alan üniversite öğrencilerinin  bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına yönelik içerikler geliştirilmiştir.  Türkiye geneli üniversiteler iş birliğinde “kredili sosyal seçmeli ders” statüsünde uzaktan eğitim modeli ile yaklaşık 12 bin beş yüz öğrenci bu dersi almıştır.

Devamını Oku


EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı

13. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında 16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı ve Uygulama Çerçevesi çalıştayında SUCSR Başkanı Sevim Akyol, SUCSR İş Geliştirme Direktörü R. Serkant Tünay ve Danışman Kadir Erkan’ın katılımıyla EFQM modelinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve anlayışının irdelenmesi, model içinde sürdürülebilirlik uygulamalarının tanımlanması ve konumlandırılması, modelde yer alan sürdürülebilirlik göstergelerinin tespiti […]

Devamını Oku


İklim Değişikliği ve Cinsiyet Eşitsizliği

İklim Değişikliği ve Cinsiyet Eşitsizliği Arasında Nasıl Bir İlişki Mevcut? İklim değişikliği günümüzde bazı popülasyonlar için daha fazla risk oluşturmaktadır, küresel ekonomik ve siyasal sistem içerisinde güç ve gelir eşitsizlikleri bir çok ülkede giderek artmaktadır. Aşırı sıcaklar, seller, kuraklık, tropikal fırtınalar, yükselen deniz seviyeleri ve öngörülemeyen hava değişiklikleri zaten hâlihazırda yoksulluk içerisinde yaşayan insanlar için […]

Devamını Oku


Sulu Tarım Alanlarında “Sürdürülebilirlik” Çalıştayı

Kırklareli’de, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, ‘Sulu Tarım Alanlarında Sürdürülebilirlik Çalıştayı’ düzenledi. Küresel iklim değişikliği çerçevesinde, Türkiye’deki toprak ve su kaynaklarının korunarak sürdürülebilir ve etkin kullanımı ile sulu tarım alanlarında üretilen başta şekerpancarı olmak üzere, alternatif ürünler dikkate alınarak üretim politikalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştaya, Kırklareli Vali Vekili Bekir Sıtkı Kocakundakçı, […]

Devamını Oku