EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı

13. Kalite ve Başarı Sempozyumu kapsamında 16 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen EFQM Modelinde Sürdürülebilirlik Anlayışı ve Uygulama Çerçevesi çalıştayında SUCSR Başkanı Sevim Akyol, SUCSR İş Geliştirme Direktörü R. Serkant Tünay ve Danışman Kadir Erkan’ın katılımıyla EFQM modelinde sürdürülebilirlik yaklaşım ve anlayışının irdelenmesi, model içinde sürdürülebilirlik uygulamalarının tanımlanması ve konumlandırılması, modelde yer alan sürdürülebilirlik göstergelerinin tespiti ve incelenmesi, EFQM sürdürülebilirlik göstergeleri ile GRI raporlama standartlarında yer alan göstergelerin karşılaştırmalı analizi ve ilişkilendirilmesi ve GRI standartlarında G3’ten G4’e geçişte yaşanan değişimin EFQM bağlamında analiz ve değerlendirilmesi konularında katılımcılara bilgiler aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir