GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2025

GRI’ın (Global Reporting Initiative) önümüzdeki 10 yıl için Sürdürülebilirlik ve Raporlama trendlerini incelediği analizi “Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2015” Mayıs 2015’de yayınlandı. Bir sonraki analizin Eylül 2015’te ve nihai halinin de Haziran 2016’da yayınlanması bekleniyor.

Mayıs 2015 analizine göre; özellikle sürdürülebilirlik konusunda ekonomik ve sosyal kalkınmanın yanı sıra performans ölçümleme, şeffaflık, etik değerler konuları önemli yer tutuyor.

Özellikle şirketlerin ve paydaşların önümüzdeki dönem içinde sürdürülebilir ekonomiye yönelik ele almaları ve şekillendirmeleri gereken konuların başında,

 • Kısıtlı ham madde,
 • İklim değişikliğine yönelik politika ve aksiyon planları geliştirilmesi,
 • Atıkların azaltılması ve eko-sistem kirliliği ile mücadele etme,
 • Gelir eşitsizliğinin azaltılması,
 • Göçlerden kaynaklı toplumsal ve sosyal sorunlarla baş etme,
 • İnsan haklarının korunması,
 • Bölgesel kalkınma planlarının hazırlanması,
 • Yeni çıkan sektörler için çalışanların eğitilmesi ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi
 • Etik ve yolsuzluk gibi itibar krizlerine karşı politikaların geliştirilmesi yer alıyor.

Bu sorunların uzun yıllardır kamu, sivil toplum ve iş dünyasının gündeminde olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda ekonomik, çevresel ve sosyal konularda daha belirgin olarak karşımıza çıkması ön görülüyor.

Özellikle faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olan ham madde kaynaklarının azalması şirketlerin dolayısıyla ekonominin sürdürülebilirliğini etkilerken, çevresel ve sosyal olarak da tüm insanların yaşamlarına doğrudan ve dolaylı olarak yansıması bekleniyor.

Bununla birlikte artan göç ve gelir eşitsizliği, sağlık ve gıda konularındaki yetersizlik tüm dünyayı ilgilendirecek en önemli konuların başında gelmektedir.

Buradan hareketle kamu, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını önemli sorumluluklar beklemektedir.

Bu üç aktör sürdürülebilir ekonomi, çevre ve toplum alanlarında daha fazla politika üretmeli ve bu politikalar kapsamında gerçekleştirdiği uygulamaları şeffaf bir biçimde ölçümlemeli ve paylaşmalıdır.

GRI Sürdürülebilirlik ve Raporlama Trendleri 2025 raporunda Sürdürülebilirlik Raporlaması yapan kurum ve kuruluşlar için hazırladığı trendleri özetlemek gerekirse;

 1. Şirketler olduklarından daha fazla sorumluluk alarak, toplumun majör sorunlarının çözümünde yer almalıdır.
 2. Karar vericiler, büyüme, sermaye gelirleri, itibar ve risk yönetimi gibi konularda daha fazla sorumluluk alarak etkili bir sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket etmeli ve bu çalışmaları sürdürülebilir kalkınma uygulamalarıyla göstermelidir. İyi yönetişim modelleri ve artan şeffaflık yaklaşımlarıyla bu uygulamalar sağlamlaştırılmalıdır.
 3. Teknoloji ile birlikte şirketler ve paydaşlar arasında bağlantı, veri alma, analiz ve karşılaştırma konularında daha verimli bir ilişki geliştirilmesi ve buna bağlı olarak paydaşların iyi yönetişim ve strateji geliştirme konularında rol almalarında etkili olması beklenmektedir.
 4. Yeni teknolojiler kullanılarak, şirketler operasyon ve raporlama verilerini entegre edilebilir olmasını sağlamalıdır.
 5. Karar vericiler için, etik değerler, itibar ve risk yönetimi kılavuz niteliğinde olmalıdır.
 6. Yeni indikatörlerin geliştirilmesiyle şirketlerin iç/dış  etkileri değerlendirilecek  aynı zamanda paydaşların şirkete olan güvenini tanımlayacaktır.
 7. Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin, gönüllülük çalışmalarını ve yol haritalarını belirlemelidir.
 8. Kurumlar yeni teknolojilerle, sürdürülebilirlik dataları dijital platformlarda yer alarak, erişimi, kolay ve paydaşlar açısında daha verimli bir çalışma alanı yaratmalıdır.

GRI, G4 Raporlama ilkeleri versiyonuyla birlikte kurumlarda “sürdürülebilirlik” konusunun daha çok kurumsallaşması ve raporlamanın da bu yaklaşımda hazırlanmasını önerirken, 2025 trendleri ile gelecek dönemlerde şirketlerin, sürdürülebilir bir raporlama modeli oluşturan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan, yatırımcılar odaklı,  dış unsurları gözeten ve yeni data teknolojisini kullanan bir anlayışı benimsemelerini belirtmektedir.

Ayrıntılı bilgi için;  https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-and-Reporting-Trends-in-2025-1.pdf

#gri #globalreportinginitiative #globalreporting #sustainabilityreport #sürdürülebilirlikraporlamasi #trend2025

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir