İş Dünyası Eylem Kılavuzu

GRI, UNGC ve WBCSD tarafından Eylül 2015 itibar ile açıklanacağı – Kasım 2014’de – anons edilen
Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri iş dünyası, ilgili paydaşlar ve kamuoyunun bilgisine sunuldu.

SDG Compass başlığı ile sunulan yeni yaklaşım, ekonomik değer üreten oluşumların;  yeni sürdürülebilirlik hedeflerini anlamasını, (sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemesini, sürdürülebilirlik ekseninde iş hedeflerini tanımlamasını,  yeni sürdürülebilirlik hedefleri ile kendi iş hedeflerini ilişkilendirmesini ve  tüm performanslarını raporlayarak bunun iletişimini yapmalarını tavsiye etmektedir.

SDG Compass, sürdürülebilirlik ekseninde iş hedeflerinin geliştirilebilmesi için; sunduğu bu tavsiyelerinin iş süreçlerine aktarılabilmesine olanak sağlayacak performans göstergeleri ve uygulama araçlarını da hazırlayarak, kullanıma sunmuştur.
Birleşmiş Milletlerde düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde daha önce tüm ülkelerin üzerinde uzlaşmaya vardığı 2030 kalkınma hedefleri resmi olarak kabul edildi. Toplamda 17 ana hedef ve ana hedeflerin altında ise 169 alt hedef bulunmaktadır.

BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri;

1-      Yoksulluğu, dünyanın her yerinde sona erdirmek

2-      Açlığın sona erdirilmesi

3-      Sağlığın ve refahın artırılması

4-      Kaliteli eğitim

5-      Cinsiyet eşitliği

6-      Herkese güvenli ve ulaşılabilir içme suyu, kanalizasyon ve hijyen imkanlarının ulaştırılması

7-      Tüm dünyada erişilebilir ve temiz enerji

8-      İnsana yakışır iş ve sürdürülebilir ekonomik büyüme

9-      Sürdürülebilir sanayi ve inovasyon

10-   Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

11-   Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları

12-   Üretim-tüketimin sürdürülebilir hale getirilmesi. Gıda israfının yarıya indirilmesi

13-   İklim değişikliği ve sonuçları ile mücadele konusunda acil eyleme geçilmesi

14-   Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

15-   Ormanlar, toprak ve ekosistemin korunması ve iyileştirilmesi

16-   Huzurlu ve katılımcı toplumlar için adaletin sağlanması ve her seviyede kurumların verimli ve hesap verebilir hale getirilmesi

17-   Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği ve az gelişmiş ülkelere kaynak sağlanması.

Bu ana hedeflerin ve alt hedeflerin hayata geçirilmesi için özellikle iş dünyası, yol haritası ve eylem planlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu konuda iş dünyasını desteklemek amacı ile UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), GRI (Küresel Raporlama Girişimi) ve Dünya Sürdürülebilir İş Konseyi iş birliği ile ‘İş Dünyası için Aksiyon Rehberi’ yayınlanmıştır.

Rehberde, SDG’lerin (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) işletmeleri nasıl etkilediği açıklanmakta ve işletmelerin stratejilerine sürdürülebilirliği nasıl entegre edeceği anlatarak çeşitli araçlar sunulmaktadır.

Rehber 5 ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar,

  • SDG’lerin anlaşılması,
  • Önceliklerin belirlenmesi,
  • Hedefleri belirlenmesi,
  • Temel iş ve yönetim içine sürdürülebilirliğin entegre edilmesi,
  • Raporlama ve iletişimdir.

ayrıntılı bilgi için; http://www.sdgcompass.org

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir