Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu

“Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu (Guide to Corporate Sustainability)”

UN Global Compact, geçtiğimiz günlerde kurumların sürdürülebilirliği ele alışlarını kolaylaştırmak için “Kurumsal Sürdürülebilirlik Kılavuzu (Guide to Corporate Sustainability)” yayınlamıştır.

Rapor, UN Global Compact’ın şirketleri yönlendirdiği kurumsal sürdürülebilirliğin tanımlayıcı 5 özelliğini açıklamaktadır. Her özelliğin öneminin açıklandığı rapor, işletmelerin nasıl gelişim gösterebilecekleri ve UN Global Compact’ın destekleme konusunda neler yaptığını da kapsamaktadır.

 ‘İlkeli iş dünyası’ kapsamında, 10 ilkenin kurumsal stratejilere entegre edilmesi için imzacı şirketlerin bu ilkeler altında hangi konulara öncelik verdikleri gibi verileri ele almaktadır.

Global Compact’ın ‘İnsan Hakları’ ilkeleri,

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Bu ilk iki ilkenin şirketler tarafından ‘kurumun stratejilerine’ entegre edilmesi için raporda yer alan spesifik aksiyon listesi incelendiğinde en yüksek oranı ‘kurumun bütün kodlarına entegre edilmesi’ almaktadır.  Bu aksiyonu ‘çalışanların eğitimi ve farkındalığını artırılması’ ve ‘şikayet mekanizması’ izlemektedir.

Global Compact, “İnsan Hakları ve İş Dünyasının İkilemler Forumu”, “Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri Girişimi” ve “Çocuk Hakları ve İş İlkeleri” çalışmaları ile ‘insan hakları’ konusunda kurumları desteklemektedir.

Global Compact’ın ‘Çalışma Standartları’ ilkeleri;

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Bu ilkeler için spesifik aksiyon listesi incelendiğinde en yüksek oranı  ‘ayrımcılık yapmama’ almaktadır.  Bu aksiyonu ‘güvenli çalışma ortamı’ ve ‘örgütlenme hakkı’ izlemektedir.

Çalışma şartları standartları için Global Compact’ın destek çalışmaları “Çocuk İşçiliği Platformu”, İş Dünyası için ILO (International Labour Organization – Uluslararası Çalışma Örgütü) Yardım Hattı” ve “Webinar (Web Semineri) Serisi”dir.

Global Compact’ın ‘Çevre’ ilkeleri;

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Çevre ile ilgili aksiyon listesi incelendiğinde en sık “Tüketim ve sorumlu kullanım hedefleri”, “Yönetim Sistemleri” ve “Performans Hedefleri/Göstergeleri” aksiyonlarının şirketler tarafından ele alındığı görülmektedir.

Global Compact tarafından hayata geçirilen, “İklime özen Göstermek (Caring for Climate) Girişimi”, “CEO Su Direktifi”, ve “Gıda + Tarım İş İlkeleri” çevre konusunda kurumlara yol göstermektedir.

Global Compact’ın ‘Yolsuzlukla Mücadele’ ilkesi;

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Bu konuyu kurumlar “kurumun bütün kodlarına entegre edilmesi’, ‘sıfır tolerans politikası’  ve ‘yönetim sistemleri’ ile ele almaktadır.

“Raporlama”, “Tedarik Zincirlerini Takibi”, “Risk Değerlendirme” ve “Eylem Çağrısı: Yolsuzlukla Mücadele ve Küresel Kalkınma Gündemi” kurumlara bu konunun yönetiminde yardımcı olmaktadır.

Toplumun güçlendirilmesi, kurumsal sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Raporda, şirketlerin toplumun güçlendirilmesi için hayata geçireceği aksiyonlar anlatılmıştır. Öne çıkan konular, sosyal yatırımlar ve iş birlikleridir. İş birliği sürecini desteklemek için “İş Dünyası İş Birliği Merkezi”  kurulmuştur.

Liderlerden sürdürülebilirlik alanında beklenen kurumun ana stratejisine uyumlu sürdürülebilirlik stratejisi oluşturması ve gerçekçi ‘sürdürülebilirlik hedefleri’ koymalarıdır.

Tedarik zincirinin kurumla aynı değerlere ve hedeflere sahip olması ve gelişmelerin raporlanarak paydaşlarla paylaşılması sürdürülebilirliğin tanımlayıcı bir diğer özelliğidir.

Son olarak ise kurumlar bütün ilkelerle uyumlu ve sorunların çözümüne yönelik ‘yerel aksiyonlar’ alarak kendi kurumsal sürdürülebilirliklerine ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadırlar.

UN Global Compact tarafından yayınlanan bu raporda, kurumlara sürdürülebilirliklerini yönetme konusunda bütünsel bir bakış açısı sunulmakta ve tüm dünyadan detaylı veriler yer almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir