Dünyayı Yeniden Şekillendirmek @WEF15

Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısı (2015) geçtiğimiz günlerde Davos’ta gerçekleştirildi. İş dünyasını, uluslarası organizasyonları, hükümetleri, akademiyi ve sivil toplumu temsil eden çok sayıda liderin bir araya geldiği toplantıda stratejik diyalogların kurulmasının yanı sıra dünyayı yeniden şekillendirecek önemli dönmüşümler de tartışıldı. İklim değişikliği, teknoloji ve eşitsizlik ana gündem maddelerindendi. GRI, KİS ve WBCS (World Business Council […]

Devamını Oku


Sürdürülebilirlik ve İlaç Sektörü

İlaç sektörü KSS alanında hangi noktada? Dünyada ve ülkemizde KSS kavramı tüm sektörler için önem taşımaktadır. Sektörlerin öncelikleri, faaliyet alanları, paydaşları, organizasyonel yapısı, yönetim süreçleri gibi alanlarda farklılık göstermektedir. Bir ürünün üretim süreci itibariyle son kullanıcıya kadar ulaştığı sürede KSS kavramını tüm iş süreçlerine dahil etmek en önemli unsurdur. İlaç sektörü özelinde bakıldığında, ekonomik, çevresel […]

Devamını Oku


Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü

  Bir Anadolu şirketi, Yağmur Ormanları’nı neden ve nasıl korur? Yerel bir şirket küresel perspektife nasıl katkı sağlar? Sırasıyla gidelim. Neden korur? Etkiliyor veya etkileniyorsanız korumalısınız. Yağmur ormanlarının korunması meselesi akonomik anlamda yerellikle değil, çevresel etki anlamında yerellikle ilgili. Bugün türlerin yokolmalarının zincerleme reaksiyonlara neden olduğunu biliyoruz. Arıların yokoluşlarının global anlamda tarımsal bir krize gebe […]

Devamını Oku


Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurum Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme Üretim ve faaliyet alanları tüm dünyaya yayılmış olan büyük şirketler, çok uzun yıllardır sürdürülebilirlik esaslarını kurumlarının bünyelerine dahil ettiler ve çok ileri KSS uygulamaları gerçekleştiriyorlar. Üretim ve faaliyet alanlarının genişlemesi aynı zamanda sorumluluklarını da artırmış bu anlamda kurumsal yaptırım ve yatırımlarını da ileri seviyeye taşımıştır. Dünyada […]

Devamını Oku


Kurumsal Sosyal Sorumluluk… Bir iletişim aracı mı?

KSS bir iletişim aracı değil, bir yatırım aracıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) bir iş yapış biçimi mi ya da iletişim aracı mı? Sosyal sorumluluk mu, hayırseverlik mi yoksa sponsorluk mu? Ülkemizde henüz anlaşılmaya başlanan KSS, yönetim yaklaşımından çok kurumların iletişim stratejilerini besleyen bir araç olarak algılanıyor çoğu zaman. Oysaki KSS, yalnızca toplumsal bir “proje” olmadığı […]

Devamını Oku


Doğru KSS uygulamaları için…

KSS’yi tanımlamak… Şirketler kurumsallaştıkça, uzun dönemli planlar yapmaya başlayınca; faaliyet dışı alanlardaki bilgi ve sorumlulukları da kurumsallaşmaktadır. KSS deyince, dünyada tanımı ve kavramları oldukça oturmuş bir iş değerinden bahsediyoruz. Ticari olsun olmasın tüm kurum ve kuruluşların sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme performansından söz ediyoruz. SuCSR olarak KSS’nin, kurumların “hayatta kalma”larını […]

Devamını Oku


Bir Hayatta Kalma Yolu; KSS

Bir Hayatta Kalma Yolu: KSS, Bir kavram mı, iş mi, iş yapış biçimi mi ya da iletişim aracı mı, sosyal sorumluluk mu, hayırseverlik mi yoksa sponsorluk mu? Ülkemizde, sektörümüzde yıllardır doğru-yanlış tartışılan, tartışıldıkça öğrenilen öğrenildikçe normalleştirilen ve bazen içi boşaltılan KSS, aslında çok temel bir anlayışı karşılıyor. “Hayatta Kalma” İşletmeler kurulduğu an itibariyle pek çok […]

Devamını Oku